Dịch vụ kiểm toán nội bộ

Rate this post

Hiện nay, với sự phát triển của thị trường tài chính, trình độ quản lý doanh nghiệp ngày càng cao. Bởi dịch vụ kiểm toán nội bộ cũng đang có những thay đổi để đáp ứng nhu cầu quản lý. Dịch vụ kiểm toán nội bộ sẽ bao quát toàn bộ các khía cạnh của mỗi tổ chức. Với vai trò chính là giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, dịch vụ kiểm toán nội bộ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát tính tuân thủ tốt hơn. Ngoài ra, còn cung cấp thông tin cho việc ra quyết định, nâng cấp hệ thống kiểm soát nội bộ. Kiểm tra soát xét toàn bộ công tác kế toán của cả năm tài chính, tư vấn điều chỉnh các sai xót trong kế toán, vướng mắc trong hệ thống kế toán.

Dịch vụ kiểm soát nội bộ
Dịch vụ kiểm soát nội bộ

Nội dung dịch vụ kiểm toán nội bộ:

 • Kiểm tra soát xét sổ sách và chứng từ kế toán.
 • Lập báo cáo kiểm toán nội bộ.
 • Tư vấn điều chỉnh hoàn thiện số liệu kế toán.
 • Tư vấn công tác tài chính kế toán nội bộ.

Dịch vụ kiểm toán nội bộ của đại lý thuế chuyên nghiệp Hưng Cát Lợi 

Hiện là đơn vị hành nghề về dịch vụ kế toán trọn gói, chúng tôi là các kiểm toán viên đang hành nghề trong lĩnh vực kế toán, có kinh nghiệm trong công tác tài chính, kế toán, kiểm toán; với tinh thần làm việc: “Nhiệt huyết – Sáng tạo – Có ý nghĩa – Cùng hợp tác – Cùng có lợi” chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng thực hiện công tác kiểm toán nội bộ cũng như hỗ trợ công tác kiểm toán báo cáo tài chính với những công việc như sau:

 1. Đánh giá các rủi ro trong hệ thống chứng từ, sổ sách, chính sách kế toán.
 2. Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
 3. Nắm bắt các nhu cầu quản trị của doanh nghiệp cũng như các định hướng kinh doanh của doanh nghiệp sắp tới.
 4. Đề xuất phương án xử lý, khắc phục và đưa ra gải pháp phòng ngừa các rủi ro đã xác định.
 5. Hỗ trợ tổ chức bộ máy kế toán nội bộ và kiểm soát nội bộ.
 6. Tìm kiếm, đàm phán, lựa chọn các công ty kiểm toán đủ điều kiện để kiểm toán báo cáo tài chính.
 7. Hỗ trợ cung cấp tài liệu kế toán và giải trình với công ty kiểm toán độc lập để phát hành báo cáo kiểm toán.
dịch vụ kiểm toán nội bộ 0916273272
dịch vụ kiểm toán nội bộ 0916273272

Cùng với gói dịch vụ như trên, HƯNG CÁT LỢI tin rằng, quý khách hàng sẽ có được một hệ thống sổ sách kế toán nội bộ đáp ứng kịp thời nhu cầu về thông tin quản trị cũng như kiểm soát rủi của đơn vị mình. Bên cạnh đó, quý khách hàng sẽ có Báo cáo tài chính được kiểm toán với giá cả hợp lý mà không cần quá mất thời gian trong việc tìm kiếm, đàm phán, giải trình các số liệu có liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0916 273 272